มีความสุขในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของเรา
ปริญญาตรี 
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2013)
เกียรติยศและรางวัล
  • เกียรตินิยมอันดับ 1 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
ภาษา
  • ไทย 
  • ภาษาอังกฤษ