รู้สึกดีที่ลูกค้าคิดว่าบริการของเราเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเยอะ

ปริญญาตรี 
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2009)

เกียรติยศและรางวัล
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานวิจัยทางคลินิกสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 12

การอบรมพิเศษ
The International Association of Student Clinician, American Dental Association

การเป็นสมาชิก
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ภาษา
ไทย 
ภาษาอังกฤษ