ฟันขาว หน้าใส ราคา 15,000 บาท จากมูลค่ารวม 20,000 บาท (ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom + facial Treatment)

PACKAGE 1     Clear Facial Skin and White Teeth
Normal Price   :         18,000 THB
Package Price  :         15,000 THB
 

Package Details

 

Product(s)

Normal Price

Package Price

 Dental

 Teeth whitening

10,000

10,000

 Skin

 Choose 1 out of 3

8,000

5,000

 Pack A

 

 Or

Facial Massage + Luxury Peel (face) + Mask

For rough skin; mild skin cell turnover effect plus nourishment

Treatment time

 Pack B

 

 

 Or

Facial Massage + CryoCell (face) + Mask

For dry skin with acne issues (not suitable for Luxury Peel); tightens pores and clears up facial skin

Treatment time

 Pack C

Facial Massage + NanoDeep + Mask

For normal to oily skin; turns darker skin tones into a clear, bright look

Treatment time

Total Cost

18,000

15,000