ยึ้มสวย ไร้ริ้วรอย ราคา 350,000 บาท จากมูลค่ารวม 450,000 บาท ระยะเวลา 1ปี (จัดฟันแบบใสด้วยระบบ Invisalign + skin Treatment)

PACKAGE 2     Gorgeous Smile, No Facial Blemishes
Signature Package

Normal Price   :         400,000 THB
Package Price  :         350,000 THB

Package Details
Single payment covers one year of treatments.

 

Product(s)

Normal Price

Package Price

 Dental

 Invisalign

200,000

180,000

 Skin

 Choose 1 out of

 Skin

 Pack A

Lifts your skin and wipes out wrinkles; suitable for customers not looking to receive all injection treatments

 

 

 

 

 Or

Ultra Hi-Lifting – face and neck

3 times

177,000 THB

One treatment every three months

Instant Lifting – face and neck

3 times

15,000 THB

One treatment every three months

CryoCell – face and neck

3 times

15,000 THB

One treatment every three months

 

Skin Cost

207,000

170,000

 Pack B

Repeat Ultra Hi-Lifting treatment scheduled for 3 or more months after initial treatment; suitable for customers with little time to spare

Face Lift

100 units

34,000 THB

 

Filler

2 cc

40,000 THB

 

Ultra Hi-Lifting – face and neck

2 times

118,000 THB

At least 3 months after initial treatment

VIP Glow

2 times

15,000 THB

 

Skin Cost

207,000

170,000

Pack C

 

For customers with time available for relaxation and continued, long-term treatment for clear, healthy, radiant facial skin

Face Lift

100 units

34,000 THB

 

Filler

2 cc

40,000 THB

 

Ultra Hi-Lifting – face and neck

1 time

59,000 THB

 

VIP Glow

5 times

37,500 THB

1 month after initial treatment and subsequently repeated every 4 weeks

MD Bright and Shine

5 times

15,000 THB

1 month after initial treatment and subsequently repeated every 4 weeks

Instant Lifting – face and neck

5 times

25,000 THB

1 month after initial treatment and subsequently repeated every 4 weeks

Skin Cost

210,500

170,000

Total Cost

400,000 (est.)

350,000