"ประทับใจในความใส่ใจ และความชำนาญของทีมแพทย์ และการบริการของพนักงานทุกๆคนมากๆครับ" คุณศวิษฐ์ อุทัยเฉลิม

ความคิดเห็นลูกค้า อื่นๆ

คุณพิมพิกา เกษมธนารักษ์

"OK ที่สุด" - P'Kaew (คุณพิมพิกา เกษมธนารักษ์)

อ่านเพิ่มเติม

คุณพศวัต พงศ์เนตรวิไล

"บริการดี และเป็นกันเองมากๆ" คุณพศวัต พงศ์เนตรวิไล

อ่านเพิ่มเติม