"Feel Good  Face Center" คุณอนุช อรุณวุฒิวงศ์

ความคิดเห็นลูกค้า อื่นๆ

คุณภัทรดา จิระฐิติวงศ์

"วันนี้มีพี่พนักงานอยู่คนเดียว แต่บริการดีมากๆ บรรยากาศสวยงาม สบายมากๆ วันนี้มาทำ Cryo-Cell ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากค่ะ ^^" ภัทรดา จิระธิติวงศ์

อ่านเพิ่มเติม

คุณพิมพิกา เกษมธนารักษ์

"OK ที่สุด" - P'Kaew (คุณพิมพิกา เกษมธนารักษ์)

อ่านเพิ่มเติม